Vesna Dražilović, Beograd: Tražionica (prijatelji), izložba kolaža