Donald Lokuta, SAD: Fotografije / Photographs 1979-1982, izložba