Ljubomir Šimunić, Beograd: Mia (Svaki čovek i svaka žena je zvezda), izložba fotografija