Enriko Bengalija (Enrico Bengalia), Italija: Grafike, izložba (u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu)