Dragan Kuđerski, Beograd: Od Antoana i Mileta Lojpura do Bajage i Marine Perazić, izložba fotografija