Goran Basarić, Beograd: Restoran FDU (Fakultet dramskih umetnosti); izložba projekta za foto-knjigu (u saradnji sa Udruženjem foto-filmskih radnika i umetnika Beograda).