Festival alternativnih metoda terapije i relaksacije (u saradnji sa Tribinom)