Marko Modic, Ljubljana: Fotografije, izložba fotografija
Marko Modic: Missa elementorum (Ujed adrenalina); ritualno-mistični spektakl (u saradnji sa Pozorišnim programom)