Manuel Hazarin Halpern (Manuel Khazarin Halpern), Cirih: Otvaranje srca životnoj misteriji, izložba ilustracija i crteža za stripove