Nenad Bračić, Beograd: Priča o kremzarskom nalazu; skulpture, fotografije, instalacija (u saradnji sa Likovnim programom)