Sećanje na Bitlse, izložba štampanog materijala (u saradnji sa Britanskim savetom za kulturu u Beogradu)