Branibor Debeljković: Primeri piktorijalizma, izložba fotografija; koncepcija izložbe Dragica Vukadinović