Aljoša Jovanović, Beograd: Pogled u svemir, demonstracije rada teleskopa Nautilus, projekcija slajdova, izložba plakata i astronomskih fotografija