Sjef Stovers, Roterdam: Urbani dodir, instalacija / ambijent (u saradnji sa Likovnim programom)