Jaroslav Supek, Odžaci: Fotografije za 3 minuta, izložba fotografija iz foto-automata i projekcija slajdova