Tomislav Načevski, Beograd: Realizam na granici fantastičnog, izložba fotografija
Projekcija video rada "Fotografija budućnosti"