Biljana Gačanović i Bojana Ban, Beograd: Zeleni putokazi, projekti ekoloških igara