Urbazona - akcija No 9;
fotografi: Slavoljub Živanović Zli, Zoran Džeferdanović, Aleksandar Kujučev, Nebojša Babić, Predrag Pantelić, Zoran Vujović, Vesna Pavlović, Vlada Marković
(u saradnji sa B 92).