Par starih ideja, izložba plakata u izdanju Srećne galerije