Bruno Polaći (Bruno Pollacci) i Ruđero Mađi (Ruggero Maggi), Italija: serigrafije, kolaži, crteži, cibahromi, marke umetnika, izložba