Ikar nad Belom Crkvom, izložba fotografija sa aero-foto-sesije održane u Beloj Crkvi, u organizaciji Srećne galerije i Aero-kluba, Bela Crkva; učestvuju: Aleksandar Antić, Nenad Bračić, Goranka Matić, Slavko Timotijević