Dragan Nešić, Beograd: Slike, crteži i kolaži, izložba