Grupa Malje i tradicija avangarde (?): Srcelomci, muzički performans