Veče sa network umetnicima (u saradnji sa Klubom):
Umetnički embargo marke, međunarodna izložba network radova;
Džon Held (John Held, Jr., Dalas): Izložba;
Džon Held (John Held, Jr.): Fake Picabia Brothers open World Tour, performans;
Šandor Gogoljak: Susret u Network Marki, pefromans;
Aleksandar Jovanović: Performans;
Dobrica Kamperelić: Izlet iz balkanskog geta (Rasterivanje mraka), performans