Nenad Živanović, Beograd: Radovi na papiru - iz ciklusa "Žitije Poltrona Franu", izložba;
izložbu otvara Jovan Ćirilov.