Ružica Mrvić, Beograd: Život, sreća i ostalo, izložba fotografija (sa nezavisnim izdanjima Slobodana Mašića)