Goran Denić, Kejptaun (Capetown): 9 grafika i nekoliko crteža iz Kejptauna, izložba