Nikola Šindik, Beograd: Stevan Knežević: Nebesko ogledalo, nicanje vulkana, lisičja humka ili munji bi trebalo dosta da bi bila vulkan;
12. 6. 1992 (Ko je ubica);
10+10, video eseji