Slobodno na početku, izložba fotografija studenata I godine studija fotografije kod profesora Milana Aleksića i asistenta Dragana Pešića
(Akademija umetnosti "Braća Karić")