Miroljub Filipović Filimir: Zaboravljeni radovi, izložba