Marina Abramović, Amsterdam: Četiri crteža iz 1994. godine, uvod u ciklus Predlog za kolekciju