Goran Micić: Reciklaža, ili nadrealizam na tradiciji konceptualizma, izložba crteža