Adrenalin (Slobodan Milutinović): crteži i ilustracije; izložbu otvara Milenko Mihajlović