Diorit (Ivana Salajić i Danilo Vuksanović), izložba litografija; izložbu otvara Vjekoslav Ćetković