Filosofija Martina Bubera, predavanje, govori: Mladen Švarc