Ciklus Kritika kritike: Ljubomir Nedić; govore: Vaso Milinčević, Boško Novaković, Andrija B. Stojković