Ciklus Knjiga danas: Milorad R. Blečić: Desanka Maksimović, govore: Zoran Gavrilović, Radojica Tautović, Milutin Srećković, Milorad R. Blečić, Desanka Maksimović