Ciklus Kritika kritike: Isidora Sekulić; govore: Zoran Mišić, Dobrivoje Mladenović, Boško Novaković, Jovan Hristić