Ciklus Svedočanstva: Pavle Savić, govore: Pavle Savić, Kosta Dimitrijević