Ciklus Knjiga danas: Markiz de Sad (Marquis de Sade): Nedaće kreposti, predavanje, govori: Ljubiša Jocić