Kako se rađao generalni urbanistički plan Beograda, govore: članovi tima za izradu generalnog urbanističkog plana