Geneza stvaralaštva Tina Ujevića, predavanje, govore: dr. Zoran Gavrilović, dr. Tode Čolak, dr. Vujadin Jokić