Ksenija Atanasijević, predavanje, govore: Dragan M. Jeremić, Andrija B. Stojković