Nihilizam u slovenačkoj literaturi i filosofiji, govore: Dušan Pirjevec, Taras Kermauner, Niko Grafenauer, Isak Crnogorski