Ciklus Knjiga danas: Novak Kilibarda: Poezija i istorija u narodnoj književnosti, govore: Slobodan Vujačić, Miodrag Maticki, Radmila Pešić, Novak Kilibarda