Ciklus Knjiga danas: Vida Marković: Podeljena ličnost, govore: Svetozar Brkić, Vida Marković, Olga Humo, Milosav Šutić