Ciklus Razgovori: Nauka i filosofija, predavanje, govori: Zoran Zec