Ciklus Uočavanja: Niče i iracionalističke teorije države sa početka XX veka, predavanje, govori: Mladen Švarc