Ciklus Knjiga danas: Slobodan Novaković: Ludost, govore: Milovan Vitezović, Vuk Krnjević, Čedomir Mirković, Slobodan Novaković