Ciklus Uočavanja: Pitagorejci i grčka filosofija, predavanje, govori: Slobodan Žunjić